รายละเอียด Package  : 22,xxx฿ ( เฉลี่ยเพียง 7,xxx บาท ต่อเดือนเท่านั้น !!! )

ท่านจะได้รับการบริการยาวถึง 3 เดือน พร้อมลงภาพสินค้า 10 รายการ  และแต่งภาพสินค้า หน้าร้าน


 • แจ้งออเดอร์สินค้าสำหรับร้านค้า วันละ 2 รอบ (โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 10.30 และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 14.30)   ทุกคำสั่งซื้อแจ้งกลุ่มไลน์-อีเมล ทุกวันทำการ

 • เข้าร่วมแคมเปญสำหรับร้านค้า จำนวน 5 แคมเปญต่อเดือน

 • แจ้งรอบบิลการโอนเงินให้ร้านทราบในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

 • แจ้งสรุปสินค้าขายดีของร้านค้า 10 อันดับในทุกสิ้นเดือน

 • สร้างคูปองร้านค้าเดือนละ 2 คูปอง

 • โพสต์ฟีดสินค้าสำหรับร้านค้า 10 ครั้งต่อเดือน 

 • แต่งหน้าร้านตามเทศกาล 5 ภาพ ต่อเดือน

 •  สร้างโปรโมชั่นสำหรับร้านค้าในฟีเจอร์ Flexi Combo

 • ตั้งค่าระบบขนส่งสินค้า

 • จัดการรีวิวที่ไม่พึงประสงค์

 • ประสานงานกับทาง LAZADA โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทางร้านค้า

รายละเอียด Package : 28,xxx฿    ( เฉลี่ยเพียง 9,xxx บาท ต่อเดือนเท่านั้น !!! )

ท่านจะได้รับการบริการยาวถึง 3 เดือน พร้อมลงภาพสินค้า 20 รายการ  และแต่งภาพสินค้า หน้าร้าน


 • แจ้งออเดอร์สินค้าสำหรับร้านค้า วันละ 2 รอบ (โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 10.30 และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 14.30)   ทุกคำสั่งซื้อแจ้งกลุ่มไลน์-อีเมล ทุกวันทำการ

 • เข้าร่วมแคมเปญสำหรับร้านค้า จำนวน 5 แคมเปญต่อเดือน

 • แจ้งรอบบิลการโอนเงินให้ร้านทราบในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

 • แจ้งสรุปสินค้าขายดีของร้านค้า 10 อันดับในทุกสิ้นเดือน

 • สร้างคูปองร้านค้าเดือนละ 2 คูปอง

 • โพสต์ฟีดสินค้าสำหรับร้านค้า 10 ครั้งต่อเดือน 

 • แต่งหน้าร้านตามเทศกาล 5 ภาพ ต่อเดือน

 •  สร้างโปรโมชั่นสำหรับร้านค้าในฟีเจอร์ Flexi Combo

 • ตั้งค่าระบบขนส่งสินค้า

 • จัดการรีวิวที่ไม่พึงประสงค์

 • ประสานงานกับทาง LAZADA โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทางร้านค้า

รายละเอียด Package : 35,xxx฿    ( เฉลี่ยเพียง 11,xxx บาท ต่อเดือนเท่านั้น !!! )

ท่านจะได้รับการบริการยาวถึง 3 เดือน พร้อมลงภาพสินค้า 30 รายการ  และแต่งภาพสินค้า หน้าร้าน 


 • แจ้งออเดอร์สินค้าสำหรับร้านค้า วันละ 2 รอบ (โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 10.30 และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 14.30)   ทุกคำสั่งซื้อแจ้งกลุ่มไลน์-อีเมล ทุกวันทำการ

 • เข้าร่วมแคมเปญสำหรับร้านค้า จำนวน 5 แคมเปญต่อเดือน

 • แจ้งรอบบิลการโอนเงินให้ร้านทราบในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

 • แจ้งสรุปสินค้าขายดีของร้านค้า 10 อันดับในทุกสิ้นเดือน

 • สร้างคูปองร้านค้าเดือนละ 2 คูปอง

 • โพสต์ฟีดสินค้าสำหรับร้านค้า 10 ครั้งต่อเดือน 

 • แต่งหน้าร้านตามเทศกาล 5 ภาพ ต่อเดือน

 •  สร้างโปรโมชั่นสำหรับร้านค้าในฟีเจอร์ Flexi Combo

 • ตั้งค่าระบบขนส่งสินค้า

 • จัดการรีวิวที่ไม่พึงประสงค์

 • ประสานงานกับทาง LAZADA โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทางร้านค้า

รายละเอียด Package : 45,xxx฿  ( เฉลี่ยเพียง 15,xxx บาท ต่อเดือนเท่านั้น !!! )

ท่านจะได้รับการบริการยาวถึง 3 เดือน ลงภาพสินค้า 50 รายการ และแต่งภาพสินค้า หน้าร้าน


 • แจ้งออเดอร์สินค้าสำหรับร้านค้า วันละ 2 รอบ (โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 10.30 และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 14.30)   ทุกคำสั่งซื้อแจ้งกลุ่มไลน์-อีเมล ทุกวันทำการ

 • เข้าร่วมแคมเปญสำหรับร้านค้า จำนวน 5 แคมเปญต่อเดือน

 • แจ้งรอบบิลการโอนเงินให้ร้านทราบในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

 • แจ้งสรุปสินค้าขายดีของร้านค้า 10 อันดับในทุกสิ้นเดือน

 • สร้างคูปองร้านค้าเดือนละ 2 คูปอง

 • โพสต์ฟีดสินค้าสำหรับร้านค้า 10 ครั้งต่อเดือน 

 • แต่งหน้าร้านตามเทศกาล 5 ภาพ ต่อเดือน

 •  สร้างโปรโมชั่นสำหรับร้านค้าในฟีเจอร์ Flexi Combo

 • ตั้งค่าระบบขนส่งสินค้า

 • จัดการรีวิวที่ไม่พึงประสงค์

 • ประสานงานกับทาง LAZADA โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทางร้านค้า

รายละเอียด Package : 73,xxx฿  ( เฉลี่ยเพียง 24,xxx บาท ต่อเดือนเท่านั้น !!! )

ท่านจะได้รับการบริการยาวถึง 3 เดือน ลงภาพสินค้า 100 รายการ และแต่งภาพสินค้า หน้าร้าน


 • แจ้งออเดอร์สินค้าสำหรับร้านค้า วันละ 2 รอบ (โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 10.30 และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 14.30)   ทุกคำสั่งซื้อแจ้งกลุ่มไลน์-อีเมล ทุกวันทำการ

 • เข้าร่วมแคมเปญสำหรับร้านค้า จำนวน 5 แคมเปญต่อเดือน

 • แจ้งรอบบิลการโอนเงินให้ร้านทราบในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

 • แจ้งสรุปสินค้าขายดีของร้านค้า 10 อันดับในทุกสิ้นเดือน

 • สร้างคูปองร้านค้าเดือนละ 2 คูปอง

 • โพสต์ฟีดสินค้าสำหรับร้านค้า 10 ครั้งต่อเดือน 

 • แต่งหน้าร้านตามเทศกาล 5 ภาพ ต่อเดือน

 •  สร้างโปรโมชั่นสำหรับร้านค้าในฟีเจอร์ Flexi Combo

 • ตั้งค่าระบบขนส่งสินค้า

 • จัดการรีวิวที่ไม่พึงประสงค์

 • ประสานงานกับทาง LAZADA โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทางร้านค้า