ฟีเจอร์ Add on Deal
เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าของร้านค้าได้มากขึ้น

ฟีเจอร์ Add On Deal

Add-on Deal คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าของทางร้านค้าได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายความว่า ผู้ซื้อจะสามารถทราบได้ว่าสินค้าตัวไหนบ้างของร้านค้าที่มีของแถม โดยจะเห็นได้จากแถบคำว่า สินค้าฟรี  ซึ่งจะดึงดูดให้ผู้ซื้อเข้ามาซื้อสินค้านั่นเอง !!

ตัวอย่างสินค้าของ Add-on Deal เช่น

o   สินค้าหลัก คือ แชมพูสระผม 

o   สินค้า Add-on คือ ครีมนวดผม

โดยจะแบ่งโปรโมชั่น Add-on deal ออกเป็น 2 แบบ คือ

แบบที่ 1   Add-on Discount หรือ ส่วนลดสินค้ารอง

เข้าไปที่ Marketing Centre ผ่าน Seller Centre 

·        เลือก  “Add-on Deal”

·        คลิกคำว่า สร้าง จากนั้น เลือก Add-on Discount หรือส่วนลดสินค้ารอง  

กรอกข้อมูล โปรโมชั่น เช่น ชื่อโปรโมชั่น, ระยะเวลาการเริ่มและวันที่สิ้นสุด และข้อจำกัดการซื้อสินค้ารอง ; จำนวนสินค้ารองสูงสุดที่ผู้ซื้อสามารถซื้อได้ใน 1 คำสั่งซื้อ เมื่อกรอกข้อมูลเบื้องต้นครบถ้วนแล้ว กด “บันทึก

·        เลือก เพิ่มสินค้าหลัก แล้วเลือกสินค้าหลักที่ต้องการ คลิก ยืนยัน

·        จากนั้น เลือก Add-on สินค้ารอง คลิกที่ เพิ่มสินค้ารอง แล้วเลือกสินค้ารองที่ต้องการให้เป็นส่วนลด จากนั้นคลิก ยืนยัน

**สามารถเพิ่ม แก้ไขราคา หรือส่วนลด ในแต่ละสินค้าที่เลือกได้

·        จากนั้น เปิดสถานะการใช้สินค้า โดยสามารถเลือก เปิดทีละสินค้าหรือเปิดใช้เป็นชุดได้ เสร็จแล้วกด “บันทึก”  

·        หลังจากที่กรอกข้อมูลสินค้าหลัก และสินค้ารองเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด ยืนยัน

แบบที่ 2  Gift with Purchase หรือ สินค้าฟรี 

·        เลือก  “Add-on Deal”

·        คลิกที่คำว่า สร้าง แล้วเลือก Gift with Purchase หรือสินค้าฟรี

กรอกข้อมูล โปรโมชั่น เช่น ชื่อโปรโมชั่น, ระยะเวลาการเริ่มโปรโมชั่น-วันที่สิ้นสุด และเงื่อนไขของสินค้าฟรี เช่น ซื้อครบ 200 บาท จะได้รับสินค้าฟรี 1 ชิ้น  เมื่อกรอกข้อมูลเบื้องต้นครบถ้วนแล้ว กด บันทึก

·        เลือก เพิ่มสินค้าหลัก เลือกสินค้าที่เราต้องการจะทำโปรโมชั่น และคลิก “ยืนยัน 

·        เปิดสถานการณ์ใช้งานของสินค้า ที่เราเลือก โดยเราสามารถเลือก ทำเป็นรายชิ้นหรือเป็นชุดได้ จากนั้นคลิก ยืนยัน

·        จากนั้นเข้าสู่ การเพิ่มสินค้าฟรี โดยคลิกที่ เพิ่มสินค้าฟรี 

·        เปิดสถานะการใช้งานของสินค้าฟรี โดยสามารถเลือก แบบรายชิ้น หรือ แบบเป็นชุดได้ เมื่อทำการเลือกแล้วคลิก “ยืนยัน แล้วกด บันทึก

·        หลังจากที่กรอกข้อมูลสินค้าหลัก และสินค้ารองเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด ยืนยัน ได้เลย

·        จากนั้นระบบจะพาไปยังหน้า รายการโปรโมชั่น เพื่อให้ตรวจสอบ หรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ

** ในส่วนของการแก้ไขโปรโมชั่น Add-on Deals

    ในหน้าโปรโมชั่น Add-on Deal จะสามารถตรวจสอบสถานะของโปรโมชั่นได้ 3 สถานะ คือ กำลังดำเนินการ, เร็วๆนี้ และ หมดอายุแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลของโปรโมชั่น กำลังดำเนินการ และ เร็วๆนี้  ได้โดย

1. แก้ไขชื่อโปรโมชั่น

2.แก้ไขวัน และเวลา ที่จะเริ่มโปรโมชั่น คือ 

ü สถานะกำลังดำเนินการ : สามารถปรับเปลี่ยนเวลาให้เร็วขึ้นได้

ü สถานะเร็วๆนี้ : สามารถปรับเปลี่ยนเวลาเริ่มโปรโมชั่นให้ช้าไปจากเดิมได้

3. แก้ไขสินค้าหลัก สินค้ารอง /สินค้าฟรี 
4. แก้ไขการแสดงรายการสินค้า สำหรับสินค้าที่ เป็น Add-on Discount เท่านั้น !!

ในหน้า Add-on Deal Dashboard สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลาได้ ซึ่งจะช่วยให้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดโปรโมชั่นได้นั่นเอง !!

วีดิโอแสดงขั้นตอนการสร้างฟีเจอร์อย่างละเอียด

 
 
ขั้นตอนจัดการคำสั่งซื้อบน Lazada
ใช้งานง่าย ขายคล่อง