เที่ยวสงกรานต์แบบสุขใจ
มื่อไรที่ร้านควรเปิดการใช้งานโหมดพักร้อน
ร้านค้าควรเปิดโหมดพักร้อนเมื่อไม่สามารถดำเนินการจัดส่งได้ เช่น ปิดร้านวันหยุดยาว ปิดคลังเพื่อนับสต็อกประจำปี เป็นต้น

ร้านค้าควรวางแผนช่วงเวลาเปิดโหมดพักร้อน ดังนี้
กำหนดวันเริ่ม - เปิดโหมดพักร้อนล่วงหน้า โดยเผื่อเวลาในการจัดส่งออเดอร์คงค้างทิ้งให้ได้ทั้งหมด
กำหนดวันสิ้นสุด - ก่อนวันที่พร้อมกลับมาดำเนินการตามปกติ 1 วัน

เปิดโหมดพักร้อนดีอย่างไร
เมื่อเปิดโหมดพักร้อนแล้วสินค้าทั้งหมดจะไม่แสดงให้กับผู้ซื้อ ทำให้ร้านค้าจะไม่ได้รับออเดอร์ในช่วงเวลาที่ปิดร้าน จึงจะไม่เสียคะแนนจัดส่งตรงเวลา และอัตราการยกเลิก*

ตัวอย่าง ร้านค้าปิดร้านวันที่ 13-15 เม.ย. 65
    - ร้านค้าจะต้องจัดส่งออเดอร์คงค้างให้ได้ทั้งหมดภายในวันที่ 12 เม.ย. 65
    - หากใช้เวลาเคลียร์ออเดอร์ 1 วัน แนะนำเวลาเปิดโหมดพักร้อน คือ 11-12 เม.ย. 65 โดยร้านจะต้องตั้งค่าโหมดพักร้อนใน Seller Center ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 เม.ย. 65
    - หรือหากใช้เวลาเคลียร์ออเดอร์ 2 วัน แนะนำให้เปิดโหมดพักร้อน คือ 10-12 เม.ย. 65 โดยร้านจะต้องตั้งค่าโหมดพักร้อนใน Seller Center ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 เม.ย. 65

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน
การตั้งค่า -> ข้อมูลส่วนตัว -> โหมดวันหยุด -> ตั้งค่าโหมดวันหยุด -> เปิดโหมดวันหยุด

หากคุณอยากมีร้านค้าบน Shopee Lazada ติดต่อเรา !!!คำศัพท์น่ารู้สำหรับร้านค้า !!